B&C certifierar sig

B&C är idag certifierade i miljö, ISO 14001. Med start i januari -15 kommer vi att certifiera oss enligt BF9k som gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BF9k är mer anpassat för byggbranchen och likställt med ISO. Vi gör detta för att möta kundernas förväntningar och för att skapa mer struktur internt då vi är i ett expansivt stadium.