Generationsskifte på B&C

B&C går nu in i en ny fas. Från och med 1:e juli -14 gick Andreas Aldén, Mårten Parbrand och Kenneth Kågemyr in som nya delägare i Bygg AB Bernhardsson & Carlsson. Fram till 1:e juli -17 kommer de tidigare ägarna Gunnar Bernhardsson och Dennis Lilja äga majoriteten av bolaget. Mårten kommer från ett litet familjeföretag i Halmstad som jobbar med prefabricerade betong element. Andreas och Kenneth kommer ifrån Skanska där de avslutade som projektchefer. Andreas på Skanska Hus och Kenneth på Skanska Direkt.