Nytt projekt åt SAAB

B&C har vunnit en upphandling till SAAB som gäller påbyggnad på del av hus 147. Projektet är komplext då det ska utföras ca 30 meter ovan fast mark. För att klara projektet utan fuktinträngning byggs ett skjutbart tak över arbetsplatsen. Projektet startar omgående.