Nyanställningar på B&C

Företaget är nu inne i en expansionsfas och för att möta ökad efterfrågen och kommande pensionsavgångar rekryterar vi yrkesarbetare. Nu har vi gjort klart med 2 rekryteringar av snickare. Det är Daniel Christersson och Mattias Bälter som valt att fortsätta sina karriärer hos oss. Daniel började 9:e februari och Mattias börjar 16:e mars. Vi hälsar båda varmt välkomna.