Berzeliusskolan Etapp 3 till B&C

Vi har knutit till oss ytterligare en etapp på Berzeliusskolan åt Lejonfastigheter. Denna etapp avser ombyggnad av hus T samt del av hus A och L. Ombyggnadsytan är ca 3900 m2 och etreprenanden kommer att pågå i ca 9 månader.