Tjänstemanastyrkan förstärks

Under hösten har B&C förstärkt tjänstemanasidan med 2 personer för att klara kommande utmaningar och kvalitetssäkra projekten. Vi välkomnar Christer Appelqvist till företaget. Han kommer att arbeta som platschef på Nygårdsskolan som första projekt. B&C har även internrekryterat Tom Samuelsson från yrkesarbetarsidan. Tom kommer att agera arbetsledare på Berzeliusskolan Etapp 3.