Akademiska hus lyfter hus D

B&C har vunnit upphandlingen om att på generalentreprenad bygga om hus D etapp 1 med option på att förhandla om etapp 2. Projektet innebär att samtliga ytskikt ersätts med nya och kontorslanskapet öppnas upp. En innergård får ett glastak och bildar gemensamhetsyta med kök och huset får en ny entré mot gång- och cykelstråket Corson. Ytan för ombyggnaden är ca 3500m2 och startar omgående. Projektet pågår till våren 2017.