B&C är Certifierade

Vi kan nu meddela att vi den 30:e november blev certifierade enligt BF9K. Denna certifiering innefattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BF9K är likställt med ISO-systemet men mer riktat mot företag i byggbranschen. För oss är den stora fördelen att alla inom företaget jobbar enhetligt och med samma verktyg vilket medför att våra kunder kommer känna igen arbetssättet från projekt till projekt.