B&C bygger åt Castellum Corallen

På Djurgårdsområdet utvecklar Castellum Corallen en ny handelsplats för de södra delarna av Linköping. En första etapp av projektet stod klar 2015 och innehåller idag City Gross, Apotek och Systembolaget. En lokal har stått tom sedan dess men Corallen anlitar nu B&C för att inreda denna till en restaurang. Arbetet ska vara klart under senhösten/vintern -16.