FN Steel ökar produktionen

FN Steel i Hjulsbro ökar produktionen och har valt B&C som samarbetspartner. Inne i befintliga lokaler ska en ny produktionslina monteras. Detta innebär många nya fundament och mycket betongarbeten. Utanför i anslutning till lokalen byggs en transformatorbyggnad. Våra arbeten påbörjades innan semestern och ska vara klar under hösten -16.