Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Vi i Bygg AB Bernhardsson & Carlsson har valt att certifiera oss enligt BF9K som är byggbranschens kvalitets-, miljö och arbetsmiljösystem. Certifieringen har börjat gälla och arbetet med certifieringen är i full gång. Certifieringen beräknas vara klar i sin helhet under 2015. BF9K har samma grundprinciper som ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001/AFS 2001:1.

BF9K innehåller:

 • certifieringsregler
 • krav på egenkontroll i projekten
 • krav på utbildning
 • krav på rutiner i projektenWebb-BF9K-2rader-348
 • krav på administrativa rutiner

BF9K säkerställer för beställaren att:

 • B&C har ett fungerande kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljösystem.
 • Tilläggskontrollen av kritiska punkter är väldokumenterad.
 • B&C:s personal är välutbildad.
 • Projektets effektivitet och kvalitet är hög.
 • B&C har ett enhetligt arbetssätt.
 • Dina krav uppfylls på ett bättre sätt.
 • Du kan ha förtroende för B&C.