Projekt

Berzeliusskolan Etapp 4

B&C har fått uppdraget att färdigställa Berzeliusskolan. Vi har tidigare utfört 3 etapper och ska nu avsluta med etapp 4.

Tid: Våren 2016 till sommaren 2017
Beställare: Lejonfastigheter AB
Entreprenadform: Totalenprenad

Hus D etapp 1 och 3 Akademiska Hus

B&C bygger om åt Akademiska Hus på Campus Valla i Linköping. Ombyggnaden görs i 2 etapper som utförs parallellt och omfattar ombyggnad av ca 6200 m2 samt 800 m2 tillbyggnad.

Tid: Våren 2016 till våren 2017
Beställare: Akademiska Hus
Entreprenadform: Generalenprenad

Trapphusboende Vallastaden

B&C bygger på Bomässeområdet i Valla åt Lejonfastigheter. I Vallastaden uppför B&C ett så kallat Trapphusboende om 4 våningar. Huset innehåller 16 lägenheter samt gemensamhetsytor.

Tid: Vintern 2015 till våren 2017
Beställare: Lejonfastigheter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad

Kv Kapellet 13 Tannefors RE Fastigheter

B&C kontorsanpassar på Kv Kapellet 13 i Tannefors för RE Fastigheter. Vi bygger kontor till Dekra och Rowaco som blivit hyresgäster hos RE Fastigheter. Lokalerna är ca 400 m2 st. Ute på gården bygger vi även garage som ska nyttjas av hyresgästerna.

Tid: Vårr/sommar 2016
Beställare: RE Fastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad

Berzeliusskolan Etapp 3

B&C får fortsatt förtroende på Berzeliusskolan. Vi har vi blivit tilldelade nästa del av ansiktslyftningen av skolan. Den här gången är det hus T och L som står på agendan. Renoveringen omfattar ca 3900 kvm.

Tid: Sommaren 2015 till våren 2016
Beställare: Lejonfastigheter AB
Entreprenadform: Delad Totalentreprenad

Nygårdsskolan

Nygårdsskolan

Tid: Från Sommaren 2015 till sommaren 2017
Beställare: Lejonfastigheter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad

Fundament Ruag

Inne på Ruag utanför Saab-området i Tannefors utför vi ett betongfundament med en mängd ingjutningsgods som skall passa på millimeternivå till verksamhetens utrustning.

Tid: Våren/Sommaren 2015
Beställare: Coor

Brigadgatan 4-6

På det gamla garnisonsområdet i Linköping uppför vi ett nytt kontor. Kontoret byggs i 5 plan plus ett garageplan/källare under mark. Nybyggnaden omfattar ca 8700 kvm varav ca 1600kvm är i källarplanet/garaget.

Tid: Från Sommaren 2014 till vinter 2015-16
Beställare: I4/A1 Garnisonsfastigheter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad

Berzeliusskolan Etapp 2

På Berzeliusskolan har vi blivit tilldelade en totalrenovering om ca 6000 kvm. Renoveringen omfattar hus A, hus C och delar av hus B. Byggnaderna kommer att få helt nya ytskikt och installationer. I samband med detta byggs även en ny entré mot Vasahallen och 2 st nya fläktrum på taket av hus A

Tid: Från Sommaren 2014 till sommaren 2015
Beställare: Lejonfastigheter AB
Entreprenadform: Delad Totalentreprenad

Askeby skola

I Askeby utanför Linköping har vi fått uppdraget att bygga en ny skola för elever årskurs 1 - 6. Totalbruttoarean är ca 2500 kvm. Byggnaden innehåller även ett större tillagningskök. Stor omsorg har ägnats åt det utvändiga utformningen då den omgivande miljön har ett historiskt riksintresse.

Tid: Från Sommaren 2014 till årsskiftet 2015/16
Beställare: Lejonfastigheter AB
Entreprenadform: Delad Totalentreprenad

Ny entré IKEA

På framsidan av IKEA förbereder vi för en ny karuselldörr. Uppdraget innefattar bland annat mark och betongarbeten.

Tid: Från hösten 2014 till våren 2015
Beställare: IKANO Fastigheter
Entreprenadform: Totalentreprenad

Fundament hus 195 SAAB

I hus 195 gjuter vi ett fundament av modell större. Fundamentet innehåller ca 100 m3 betong och 50 ton armering

Tid: Från hösten 2014 till våren 2015
Beställare: SAAB
Entreprenadform: Totalentreprenad

Kontor Händelö

På Händelö i Norrköping byggs ett nytt kontor på ca 1200 m2 och B&C har blivit tilldelat i uppdrag av Norrköpings kommun att i en delad entreprenad resa betong- & stålstommen. Projektet är tänkt att i sin helhet vara klart till sommaren men att vi reser stommen i februari. Projektet leds av Samhälls- & Eventfastigheter i Norrköping AB och det är Norrköpings Hamn som ska nyttja lokalerna.

Tid: Från hösten 2014 till våren 2015
Beställare: Eventfastigheter i Norrköping AB
Entreprenadform: Totalentreprenad

Påbyggnad höghus

Till en av våra största kunder bygger vi på en våning på ett höghus. Projektet är en totalentreprenad och är beräknat att vara klart till vintern 2015.