Berzeliusskolan Etapp 4

Vi har av Lejonfastigheter blivit tilldelade ytterligare en etapp på Berzeliusskolan. Denna gång ska hus H, D, delar av L renoveras och mellan hus H och D ska ett nytt nav upprättas. Den totala om- & tillbyggnadsarean uppgår till ca 6600 m2. Entreprenadformen är en totalentreprenad och projektet kommer att pågå mellan maj 2016 fram till terminsstart hösten 2017.