Berzeliusskolan Etapp 3

a_berzan

B&C får fortsatt förtroende på Berzeliusskolan. Vi har vi blivit tilldelade nästa del av ansiktslyftningen av skolan. Den här gången är det hus T och L som står på agendan. Renoveringen omfattar ca 3900 kvm.

I projektet ingår 2 st nya hissar. Hus T får en i befintliga lokaler medan hus T får en i utbyggnaden. Samtliga installationer byts mot nya för att klara dagens höga krav vad gäller prestanda och energi. projektet pågår från sommaren 2015 till våren 2016 och beställare är Lejonfastigheter AB. Entreprenadformen är delad totalentreprenad.