Hus D Universitetet Linköping

På universitetsområdet i Linköping har vi av Akademiska Hus fått i uppdrag att renovera Hus D i två etapper. Projektet är en generalentreprenad och omfattar ca 6200 m2 ombyggnad samt ca 800 m2 tillbyggnad. Etapperna går parallellt med varandra med start våren 2016 och kommer att slutföras våren 2017. Ombyggnaden kommer att innebära ny rumsbildning huvudsakligen för öppna kontorsmiljöer med nya ytskikt, ny ventilation, styr, el och brandlarm.