Kontor Händelö

IMG_1470IMG_1480

 

På Händelö i Norrköping byggs ett nytt kontor på ca 1200 m2 och B&C har blivit tilldelat i uppdrag av Norrköpings kommun att i en delad entreprenad resa betong- & stålstommen. Projektet är tänkt att i sin helhet vara klart till sommaren men att vi reser stommen i februari. Projektet leds av Samhälls- & Eventfastigheter i Norrköping AB och det är Norrköpings Hamn som ska nyttja lokalerna.